แผนจัดสรรงบปฏิรูปและแผนการใช้จ่าย สภ.ช้างเผือก ปี 67

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก หรือ ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1ต.ค.66 &#82